Esperanto | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Bäste herr ordförande,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Bäste herrn,
Estimata sinjoro,
Formal, male recipient, name unknown
Bästa fru,
Estimata sinjorino,
Formal, female recipient, name unknown
Bästa herr/fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, recipient name and gender unknown
Bästa herrar,
Estimataj sinjoroj,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Bäste herr Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, male recipient, name known
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Bästa fröken Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Bäste John Smith,
Estimata John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Bäste John,
Estimata John
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Vi skriver till dig angående ...
Ni skribas al vi pri...
Formal, to open on behalf of the whole company
Vi skriver i samband med ...
Ni skribas en rilato kun...
Formal, to open on behalf of the whole company
Vidare till ...
Plu al...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Med hänvisning till ...
Kun referenco al...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Jag skriver för att fråga om ...
Mi skribas por demandi pri...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Mi skribas al vi nome de...
Formal, when writing for someone else
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Vi är tacksamma om du ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formal request, tentative
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formal request, tentative
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Mi estus plej dankema, se...
Formal request, tentative
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formal request, very polite
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formal request, very polite
Kunde du skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formal request, polite
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formal request, polite
Jag måste fråga dig om ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formal request, polite
Skulle du kunna rekommendera ...
Ĉu vi rekomendas...
Formal request, direct
Skulle du kunna skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formal request, direct
Vi ber dig omgående att ...
Vi urĝe petis al...
Formal request, very direct
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Ni estus dankemaj, se...
Formal request, polite, on behalf of the company
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Formal specific request, direct
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formal enquiry, direct
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formal enquiry, direct
Vi har för avsikt att ...
Ĝi estas nia intenco de...
Formal statement of intent, direct
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Den bifogade filen är i formatet ... .
La alligiteco estas en...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formal, polite
För mer information, se vår hemsida ...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formal, very polite
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formal, very polite
Tack på förhand...
Antaŭdankon…
Formal, very polite
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formal, very polite
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formal, very polite
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formal, polite
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formal, polite
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formal, polite
Tack för hjälpen med detta ärende.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formal, polite
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formal, direct
Om du behöver mer information ...
Se vi bezonas plian informon...
Formal, direct
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Ni dankas pri via negoco.
Formal, direct
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formal, very direct
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Less formal, polite
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Formal, recipient name unknown
Med vänliga hälsningar,
Altestime,
Formal, widely used, recipient known
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Formal, not widely used, recipient name known
Vänliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Hälsningar,
Ĉion bonan,
Informal, between business partners who work together often