Korean | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Bäste herr ordförande,
친애하는 사장님께,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Bäste herrn,
관계자님께 드립니다.
Formal, male recipient, name unknown
Bästa fru,
사모님께 드립니다.
Formal, female recipient, name unknown
Bästa herr/fru,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formal, recipient name and gender unknown
Bästa herrar,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
관계자분(들)께 드립니다.
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Bäste herr Smith,
친애하는 최철수님,
Formal, male recipient, name known
Bästa fru Smith,
친애하는 김민정님,
Formal, female recipient, married, name known
Bästa fröken Smith,
친애하는 김선영님,
Formal, female recipient, single, name known
Bästa fru Smith,
친애하는 최유라님,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Bäste John Smith,
친애하는 홍두깨씨,
Less formal, one has done business with the recipient before
Bäste John,
친애하는 미영씨,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Vi skriver till dig angående ...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formal, to open on behalf of the whole company
Vi skriver i samband med ...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formal, to open on behalf of the whole company
Vidare till ...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Med hänvisning till ...
...에 대해서 언급하자면,
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Jag skriver för att fråga om ...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formal, when writing for someone else
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Vi är tacksamma om du ...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Formal request, tentative
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Formal request, tentative
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Formal request, tentative
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formal request, very polite
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Formal request, very polite
Kunde du skicka mig ...
...를 보내주시겠습니까?
Formal request, polite
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Formal request, polite
Jag måste fråga dig om ...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formal request, polite
Skulle du kunna rekommendera ...
...를 추천해 주시겠습니까?
Formal request, direct
Skulle du kunna skicka mig ...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Formal request, direct
Vi ber dig omgående att ...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Formal request, very direct
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Formal request, polite, on behalf of the company
Vad är ert nuvarande listpris för ...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Formal specific request, direct
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Formal enquiry, direct
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Formal enquiry, direct
Vi har för avsikt att ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Formal statement of intent, direct
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Vi beklagar att behöva meddela att ...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Den bifogade filen är i formatet ... .
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formal, polite
För mer information, se vår hemsida ...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formal, very polite
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formal, very polite
Tack på förhand...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formal, very polite
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formal, very polite
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formal, very polite
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formal, polite
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formal, polite
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formal, polite
Tack för hjälpen med detta ärende.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formal, polite
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formal, direct
Om du behöver mer information ...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formal, direct
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formal, direct
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formal, very direct
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Less formal, polite
Med vänlig hälsning,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, recipient name unknown
Med vänliga hälsningar,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, widely used, recipient known
Med vänlig hälsning,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, not widely used, recipient name known
Vänliga hälsningar,
.... 보냄,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Hälsningar,
.... 보냄,
Informal, between business partners who work together often