Russian | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Bäste herr ordförande,
Уважаемый г-н президент
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
Formal, male recipient, name unknown
Bästa fru,
Уважаемая госпожа...
Formal, female recipient, name unknown
Bästa herr/fru,
Уважаемые...
Formal, recipient name and gender unknown
Bästa herrar,
Уважаемые...
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, male recipient, name known
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, married, name known
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, single, name known
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Bäste John Smith,
Уважаемый...
Less formal, one has done business with the recipient before
Bäste John,
Дорогой Иван!
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Vi skriver till dig angående ...
Пишем вам по поводу...
Formal, to open on behalf of the whole company
Vi skriver i samband med ...
Мы пишем в связи с ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Vidare till ...
Ввиду...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Med hänvisning till ...
В отношении...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Jag skriver för att fråga om ...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formal, when writing for someone else
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Ваша компания была рекомендована...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Vi är tacksamma om du ...
Вы не против, если...
Formal request, tentative
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Будьте любезны...
Formal request, tentative
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Буду очень благодарен, если...
Formal request, tentative
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formal request, very polite
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formal request, very polite
Kunde du skicka mig ...
Не могли бы вы прислать мне...
Formal request, polite
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Мы заинтересованы в получении...
Formal request, polite
Jag måste fråga dig om ...
Вынужден (с)просить вас...
Formal request, polite
Skulle du kunna rekommendera ...
Не могли бы вы посоветовать...
Formal request, direct
Skulle du kunna skicka mig ...
Пришлите пожалуйста...
Formal request, direct
Vi ber dig omgående att ...
Вам необходимо срочно...
Formal request, very direct
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Мы были бы признательны, если..
Formal request, polite, on behalf of the company
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formal specific request, direct
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formal enquiry, direct
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formal enquiry, direct
Vi har för avsikt att ...
Нашим намерением является...
Formal statement of intent, direct
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Den bifogade filen är i formatet ... .
Прикрепленный файл в формате...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formal, polite
För mer information, se vår hemsida ...
Больше информации см. на сайте...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formal, very polite
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formal, very polite
Tack på förhand...
Заранее спасибо...
Formal, very polite
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, very polite
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formal, very polite
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formal, polite
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, polite
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formal, polite
Tack för hjälpen med detta ärende.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formal, polite
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formal, direct
Om du behöver mer information ...
Если вам необходимо больше информации...
Formal, direct
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Мы ценим ваш вклад
Formal, direct
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formal, very direct
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Надеюсь на скорый ответ
Less formal, polite
Med vänlig hälsning,
С уважением...
Formal, recipient name unknown
Med vänliga hälsningar,
С уважением...
Formal, widely used, recipient known
Med vänlig hälsning,
С уважением ваш...
Formal, not widely used, recipient name known
Vänliga hälsningar,
С уважением...
Informal, between business partners who are on first-name terms
Hälsningar,
С уважением...
Informal, between business partners who work together often