Spanish | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Bäste herr ordförande,
Distinguido Sr. Presidente:
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Bäste herrn,
Distinguido Señor:
Formal, male recipient, name unknown
Bästa fru,
Distinguida Señora:
Formal, female recipient, name unknown
Bästa herr/fru,
Señores:
Formal, recipient name and gender unknown
Bästa herrar,
Apreciados Señores:
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quien pueda interesar
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Bäste herr Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, male recipient, name known
Bästa fru Smith,
Apreciado Sra. Pérez:
Formal, female recipient, married, name known
Bästa fröken Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, female recipient, single, name known
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Bäste John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Less formal, one has done business with the recipient before
Bäste John,
Querido Juan:
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Vi skriver till dig angående ...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formal, to open on behalf of the whole company
Vi skriver i samband med ...
Le escribimos en referencia a...
Formal, to open on behalf of the whole company
Vidare till ...
Con relación a...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Med hänvisning till ...
En referencia a...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Jag skriver för att fråga om ...
Escribo para pedir información sobre...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Le escribo en nombre de...
Formal, when writing for someone else
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Vi är tacksamma om du ...
¿Sería posible...
Formal request, tentative
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
¿Tendría la amabilidad de...
Formal request, tentative
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Me complacería mucho si...
Formal request, tentative
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formal request, very polite
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formal request, very polite
Kunde du skicka mig ...
¿Podría enviarme...
Formal request, polite
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formal request, polite
Jag måste fråga dig om ...
Me atrevo a preguntarle si...
Formal request, polite
Skulle du kunna rekommendera ...
¿Podría recomendarme...
Formal request, direct
Skulle du kunna skicka mig ...
¿Podría enviarme...
Formal request, direct
Vi ber dig omgående att ...
Se le insta urgentemente a...
Formal request, very direct
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Estaríamos muy agradecidos si...
Formal request, polite, on behalf of the company
Vad är ert nuvarande listpris för ...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formal specific request, direct
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formal enquiry, direct
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formal enquiry, direct
Vi har för avsikt att ...
Es nuestra intención...
Formal statement of intent, direct
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Lamentamos informarle que...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Den bifogade filen är i formatet ... .
El archivo adjunto está en formato...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Formal, polite
För mer information, se vår hemsida ...
Para mayor información consulte nuestra página web:
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formal, very polite
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formal, very polite
Tack på förhand...
Le agradecemos de antemano...
Formal, very polite
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formal, very polite
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formal, very polite
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formal, polite
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formal, polite
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formal, polite
Tack för hjälpen med detta ärende.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formal, polite
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formal, direct
Om du behöver mer information ...
Si requiere más información...
Formal, direct
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formal, direct
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formal, very direct
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Espero tener noticias de usted pronto.
Less formal, polite
Med vänlig hälsning,
Se despide cordialmente,
Formal, recipient name unknown
Med vänliga hälsningar,
Atentamente,
Formal, widely used, recipient known
Med vänlig hälsning,
Respetuosamente,
Formal, not widely used, recipient name known
Vänliga hälsningar,
Saludos,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Hälsningar,
Saludos,
Informal, between business partners who work together often