French | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Monsieur le Président,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
เรียน ท่านผู้ชาย
Monsieur,
Formal, male recipient, name unknown
เรียน ท่านผู้หญิง
Madame,
Formal, female recipient, name unknown
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Madame, Monsieur,
Formal, recipient name and gender unknown
ถึงท่านทั้งหลาย
Madame, Monsieur
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Aux principaux concernés,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
เรียน คุณสมิทธิ์
Monsieur Dupont,
Formal, male recipient, name known
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Madame Dupont,
Formal, female recipient, married, name known
เรียน คุณสมิทธิ์
Mademoiselle Dupont,
Formal, female recipient, single, name known
เรียน คุณสมิทธิ์
Madame Dupont,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Monsieur Dupont,
Less formal, one has done business with the recipient before
เรียน จอห์น
Cher Benjamin,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Nous vous écrivons concernant...
Formal, to open on behalf of the whole company
เราเขียนติดต่อกับ...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formal, to open on behalf of the whole company
เนื่องมาจาก...
Suite à...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
เขียนอ้างอิงถึง...
En référence à...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
J'écris afin de me renseigner sur...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Je vous écris de la part de...
Formal, when writing for someone else
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formal request, tentative
คุณจะช่วยกรุณา...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formal request, tentative
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Je vous saurai gré de...
Formal request, tentative
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formal request, very polite
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Je vous saurai gré de...
Formal request, very polite
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formal request, polite
เราสนใจที่จะรับ...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formal request, polite
ฉันต้องถามคุณว่า...
Je me permets de vous demander si...
Formal request, polite
คุณช่วยแนะนำ...
Pourriez-vous recommander...
Formal request, direct
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formal request, direct
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Nous vous prions de...
Formal request, very direct
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Nous vous serions reconnaissants si...
Formal request, polite, on behalf of the company
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Quelle est votre liste des prix pour...
Formal specific request, direct
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formal enquiry, direct
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formal enquiry, direct
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Notre intention est de...
Formal statement of intent, direct
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Nous regrettons de vous informer que...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Le fichier joint est au format...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Formal, polite
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Formal, very polite
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Formal, very polite
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
En vous remerciant par avance...
Formal, very polite
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formal, very polite
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formal, very polite
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Formal, polite
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Formal, polite
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Formal, polite
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Merci pour votre aide.
Formal, polite
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formal, direct
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Formal, direct
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Merci de votre confiance.
Formal, direct
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formal, very direct
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Dans l'attente de votre réponse.
Less formal, polite
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formal, recipient name unknown
ด้วยความจริงใจ
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formal, widely used, recipient known
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formal, not widely used, recipient name known
ด้วยความเคารพ
Meilleures salutations,
Informal, between business partners who are on first-name terms
ด้วยความเคารพ
Cordialement,
Informal, between business partners who work together often