Korean | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

เรียน ท่านประธานาธิบดี
친애하는 사장님께,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
เรียน ท่านผู้ชาย
관계자님께 드립니다.
Formal, male recipient, name unknown
เรียน ท่านผู้หญิง
사모님께 드립니다.
Formal, female recipient, name unknown
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formal, recipient name and gender unknown
ถึงท่านทั้งหลาย
친애하는 여러분께 드립니다.
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
관계자분(들)께 드립니다.
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
เรียน คุณสมิทธิ์
친애하는 최철수님,
Formal, male recipient, name known
เรียน คุณนายสมิทธิ์
친애하는 김민정님,
Formal, female recipient, married, name known
เรียน คุณสมิทธิ์
친애하는 김선영님,
Formal, female recipient, single, name known
เรียน คุณสมิทธิ์
친애하는 최유라님,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
친애하는 홍두깨씨,
Less formal, one has done business with the recipient before
เรียน จอห์น
친애하는 미영씨,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formal, to open on behalf of the whole company
เราเขียนติดต่อกับ...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formal, to open on behalf of the whole company
เนื่องมาจาก...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
เขียนอ้างอิงถึง...
...에 대해서 언급하자면,
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formal, when writing for someone else
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Formal request, tentative
คุณจะช่วยกรุณา...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Formal request, tentative
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Formal request, tentative
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formal request, very polite
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Formal request, very polite
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
...를 보내주시겠습니까?
Formal request, polite
เราสนใจที่จะรับ...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Formal request, polite
ฉันต้องถามคุณว่า...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formal request, polite
คุณช่วยแนะนำ...
...를 추천해 주시겠습니까?
Formal request, direct
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Formal request, direct
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Formal request, very direct
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Formal request, polite, on behalf of the company
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Formal specific request, direct
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Formal enquiry, direct
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Formal enquiry, direct
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Formal statement of intent, direct
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formal, polite
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formal, very polite
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formal, very polite
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
미리 감사의 말씀 드리며...
Formal, very polite
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formal, very polite
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formal, very polite
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formal, polite
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formal, polite
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formal, polite
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formal, polite
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formal, direct
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formal, direct
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
당신의 수고에 감사드립니다.
Formal, direct
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formal, very direct
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
조만간 답장 받길 기대합니다.
Less formal, polite
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
... (자신의 이름) 드림,
Formal, recipient name unknown
ด้วยความจริงใจ
... (자신의 이름) 드림,
Formal, widely used, recipient known
ด้วยความเคารพอย่างสูง
... (자신의 이름) 드림,
Formal, not widely used, recipient name known
ด้วยความเคารพ
.... 보냄,
Informal, between business partners who are on first-name terms
ด้วยความเคารพ
.... 보냄,
Informal, between business partners who work together often