Chinese | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Sayın Başkan,
尊敬的主席先生,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Sayın yetkili,
尊敬的先生,
Formal, male recipient, name unknown
Sayın yetkili,
尊敬的女士,
Formal, female recipient, name unknown
Sayın yetkili,
尊敬的先生/女士,
Formal, recipient name and gender unknown
Sayın yetkililer,
尊敬的先生们,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
İlgili makama,
尊敬的收信人,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
Formal, male recipient, name known
Sayın Arzu Hanım,
尊敬的史密斯女士,
Formal, female recipient, married, name known
Sayın Ayşe Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, female recipient, single, name known
Sayın Fulya Hanım,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Sayın Ahmet Türkal,
亲爱的约翰 史密斯,
Less formal, one has done business with the recipient before
Sevgili Can,
亲爱的约翰,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
... konuda size yazıyoruz.
我们就...一事给您写信
Formal, to open on behalf of the whole company
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
我们因...写这封信
Formal, to open on behalf of the whole company
...'e istinaden
因贵公司...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
...'e atfen
鉴于贵公司...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
我写信想询问关于...的信息
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
... adına size yazıyorum.
我代表...给您写信
Formal, when writing for someone else
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
...诚挚推荐贵公司
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Rica etsem acaba ...
请问您是否介意...
Formal request, tentative
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
您是否能够...
Formal request, tentative
Çok minnettar kalırdım eğer ...
如果您能...,我将不胜感激
Formal request, tentative
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formal request, very polite
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
如果您能… ,我将非常感激
Formal request, very polite
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
您能将…发送给我吗?
Formal request, polite
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
我们对获得/接受...很有兴趣
Formal request, polite
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
我必须问您是否...
Formal request, polite
...'ı tavsiye eder miydiniz?
您能推荐...吗?
Formal request, direct
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
您能将...发送给我吗?
Formal request, direct
Acilen ... yapmanız rica olunur.
请您尽快按要求将...
Formal request, very direct
Çok memnun olurduk eğer ...
如果您能...,我们将不胜感激
Formal request, polite, on behalf of the company
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formal specific request, direct
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formal enquiry, direct
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formal enquiry, direct
Niyetimiz şu ki ...
我们的意向是...
Formal statement of intent, direct
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Üzgünüz ancak ...
很抱歉地通知您...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Ekler ... formatındadır.
附件是...格式的
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, polite
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, very polite
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, very polite
Size şimdiden teşekkür ederek ...
提前谢谢您...
Formal, very polite
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, very polite
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, very polite
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, polite
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, polite
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, polite
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, polite
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, direct
Daha bilgi isterseniz ...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, very direct
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
期待着尽快得到您的回复。
Less formal, polite
Saygılarımla,
此致
Formal, recipient name unknown
Saygılarımızla,
此致
敬礼
Formal, widely used, recipient known
Saygılarımla,
肃然至上
Formal, not widely used, recipient name known
En iyi / kibar dileklerimle,
祝好
Informal, between business partners who are on first-name terms
Saygılar,
祝好
Informal, between business partners who work together often