English | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Sayın Başkan,
Dear Mr. President,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Sayın yetkili,
Dear Sir,
Formal, male recipient, name unknown
Sayın yetkili,
Dear Madam,
Formal, female recipient, name unknown
Sayın yetkili,
Dear Sir / Madam,
Formal, recipient name and gender unknown
Sayın yetkililer,
Dear Sirs,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
İlgili makama,
To whom it may concern,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Sayın Ahmet Bey,
Dear Mr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Sayın Arzu Hanım,
Dear Mrs. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Sayın Ayşe Hanım,
Dear Miss Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Sayın Fulya Hanım,
Dear Ms. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Sayın Ahmet Türkal,
Dear John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Sevgili Can,
Dear John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
... konuda size yazıyoruz.
We are writing to you regarding…
Formal, to open on behalf of the whole company
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
We are writing in connection with ...
Formal, to open on behalf of the whole company
...'e istinaden
Further to…
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
...'e atfen
With reference to…
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
I am writing to enquire about…
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
... adına size yazıyorum.
I am writing to you on behalf of...
Formal, when writing for someone else
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Your company was highly recommended by…
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Rica etsem acaba ...
Would you mind if…
Formal request, tentative
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Would you be so kind as to…
Formal request, tentative
Çok minnettar kalırdım eğer ...
I would be most obliged if…
Formal request, tentative
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formal request, very polite
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
I would be grateful if you could...
Formal request, very polite
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Would you please send me…
Formal request, polite
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
We are interested in obtaining/receiving…
Formal request, polite
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
I must ask you whether...
Formal request, polite
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Could you recommend…
Formal request, direct
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Would you please send me…
Formal request, direct
Acilen ... yapmanız rica olunur.
You are urgently requested to…
Formal request, very direct
Çok memnun olurduk eğer ...
We would be grateful if…
Formal request, polite, on behalf of the company
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
What is your current list price for…
Formal specific request, direct
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
We are interested in ... and we would like to know ...
Formal enquiry, direct
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
We understand from your advertisment that you produce…
Formal enquiry, direct
Niyetimiz şu ki ...
It is our intention to…
Formal statement of intent, direct
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
We carefully considered your proposal and…
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Üzgünüz ancak ...
We are sorry to inform you that…
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Ekler ... formatındadır.
The attachment is in...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, polite
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
For further information please consult our website at…
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, very polite
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, very polite
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Thanking you in advance…
Formal, very polite
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, very polite
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, very polite
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Please reply as soon as possible because…
Formal, polite
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, polite
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, polite
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Thank you for your help in this matter.
Formal, polite
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Daha bilgi isterseniz ...
If you require more information ...
Formal, direct
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
We appreciate your business.
Formal, direct
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, very direct
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
I look forward to hearing from you soon.
Less formal, polite
Saygılarımla,
Yours faithfully,
Formal, recipient name unknown
Saygılarımızla,
Yours sincerely,
Formal, widely used, recipient known
Saygılarımla,
Respectfully yours,
Formal, not widely used, recipient name known
En iyi / kibar dileklerimle,
Kind/Best regards,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Saygılar,
Regards,
Informal, between business partners who work together often