Esperanto | Phrases - Business | Invoice

Invoice - Statement

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
Formal, very polite
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Vi trovos la fakturon no. ... por...
Formal, polite
Proforma faktura bude poslána faxem.
La proforma fakturo estos faksato.
Formal, direct
Splatné ihned po obdržení zboží.
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Formal, direct
Celková splatná částka je...
La tuta pagebla kvanto estas...
Formal, direct
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Formal, very direct

Invoice - Reminder

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Formal, very polite
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Formal, polite
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Formal, polite
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Formal, polite
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Formal, direct
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Formal, direct
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Formal, very direct
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Formal, very direct
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Formal, polite