Finnish | Phrases - Business | Invoice

Invoice - Statement

For my services I kindly request the following payment…
Palveluistani laskutan seuraavan hinnan laskulla...
Formal, very polite
Please find enclosed invoice no. … for …
Liitteenä lasku numero...
Formal, polite
The pro forma invoice will be faxed.
Pro forma-lasku faksataan jälkikäteen.
Formal, direct
Payable immediately after the receipt of the goods.
Maksettavissa välittömästi tavarantoimituksen jälkeen.
Formal, direct
The total amount payable is…
Koko maksettava summa on...
Formal, direct
It is our company policy to invoice only in Euros.
Yrityksemme menettelyyn kuuluu laskuttaminen ainoastaan euroissa.
Formal, very direct

Invoice - Reminder

May we remind you that your payment for...is overdue.
Haluaisimme muistuttaa teitä, että maksunne on ... myöhässä.
Formal, very polite
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Haluaisimme täten muistuttaa teitä, että yllä mainittu summa on edelleen maksamatta.
Formal, polite
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Rekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
Formal, polite
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Arvostaisimme suuresti, jos voisitte maksaa laskun seuraavien päivien aikana.
Formal, polite
Our records show that the invoice still has not been paid.
Rekisterimme mukaan laskua ei vieläkään ole maksettu.
Formal, direct
Please send your payment promptly.
Olkaa hyvä, ja maksakaa laskunne viipymättä.
Formal, direct
We have not yet received payment for…
Emme ole vielä vastaanottaneet maksuanne...
Formal, very direct
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Tilauksenne lähetetään teille vain siinä tapauksessa, että saamme kopion maksamastanne laskusta.
Formal, very direct
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Jos olette jo lähettäneet maksunne, olkaa hyvä ja jättäkää tämä kirje huomioimatta.
Formal, polite