Czech | Phrases - Business | Invoice

Invoice - Statement

Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formal, very polite
Vi trovos la fakturon no. ... por...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formal, polite
La proforma fakturo estos faksato.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formal, direct
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formal, direct
La tuta pagebla kvanto estas...
Celková splatná částka je...
Formal, direct
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formal, very direct

Invoice - Reminder

Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formal, very polite
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formal, polite
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formal, polite
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formal, polite
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formal, direct
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formal, direct
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formal, very direct
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formal, very direct
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formal, polite