Polish | Phrases - Business | Invoice

Invoice - Statement

Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formal, very polite
Vi trovos la fakturon no. ... por...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formal, polite
La proforma fakturo estos faksato.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formal, direct
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Płatne przy odbiorze.
Formal, direct
La tuta pagebla kvanto estas...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formal, direct
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formal, very direct

Invoice - Reminder

Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formal, very polite
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formal, polite
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formal, polite
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formal, polite
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formal, direct
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formal, direct
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formal, very direct
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formal, very direct
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formal, polite