Portuguese | Phrases - Business | Invoice

Invoice - Statement

Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
Formal, very polite
Vi trovos la fakturon no. ... por...
Encontra-se anexa a fatura nº.
Formal, polite
La proforma fakturo estos faksato.
A fatura pro forma será enviada por fax.
Formal, direct
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Formal, direct
La tuta pagebla kvanto estas...
O valor total a pagar é...
Formal, direct
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
Formal, very direct

Invoice - Reminder

Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
Formal, very polite
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
Formal, polite
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
Formal, polite
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Formal, polite
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
Formal, direct
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
Formal, direct
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Formal, very direct
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
Formal, very direct
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
Formal, polite