Polish | Phrases - Business | Invoice

Invoice - Statement

Merci de régler le montant suivant...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formal, very polite
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formal, polite
La facture pro forma sera faxée.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formal, direct
Réglable directement après réception des biens.
Płatne przy odbiorze.
Formal, direct
La montant total à payer est de...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formal, direct
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formal, very direct

Invoice - Reminder

Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formal, very polite
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formal, polite
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formal, polite
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formal, polite
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formal, direct
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formal, direct
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formal, very direct
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formal, very direct
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formal, polite