Romanian | Phrases - Business | Invoice

Invoice - Statement

저희가 제공한 서비스에 대해, 다음의 금액 지불요청을 알려드립니다.
Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
Formal, very polite
...를 위해, 동봉된 송장에서 no. ....를 찾으시기 바랍니다.
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
Formal, polite
견적 가격은 팩스로 전달 될 것입니다.
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
Formal, direct
상품을 받으신 후, 곧바로 가격을 지불하실 수 있습니다.
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Formal, direct
총 지불하실 금액은 .... 입니다.
Suma totală de plată este...
Formal, direct
저희 회사 규정상 송장으로 알려드리는 금액은 유로화로만 기입하게 됐습니다.
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
Formal, very direct

Invoice - Reminder

....에 대한 귀하의 지불이 미불상태임을 알려드립니다.
Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
Formal, very polite
이 메일은 위의 송장 내용의 금액이 아직 지불되지 않았음을 알려드리려고 보냅니다.
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
Formal, polite
저희의 기록에 따르면, 위에 상기된 송장에 대한 요금을 아직 받지 못하였습니다.
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
Formal, polite
며칠 내로, 다시 한번 거래 계좌를 확인하여 주신다면 감사하겠습니다.
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Formal, polite
저희의 기록에 따르면, 귀하는 아직 송장에 적힌 요금을 납부하지 않으셨습니다.
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Formal, direct
신속히 지불하여 주시기 바랍니다.
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Formal, direct
....에 대한 돈을 아직 받지 못했습니다.
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Formal, very direct
송금 영수증의 사본을 저희에게 보내주셔야만, 회계부에서, 주문하신 물건을 배송팀으로 넘기겠습니다.
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Formal, very direct
이미 금액을 송금하셨다면, 이 편지를 무시하여 주십시오.
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
Formal, polite