Romanian | Phrases - Business | Invoice

Invoice - Statement

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
Formal, very polite
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
Formal, polite
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
Formal, direct
Płatne przy odbiorze.
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Formal, direct
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Suma totală de plată este...
Formal, direct
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
Formal, very direct

Invoice - Reminder

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
Formal, very polite
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
Formal, polite
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
Formal, polite
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Formal, polite
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Formal, direct
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Formal, direct
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Formal, very direct
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Formal, very direct
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
Formal, polite