Danish | Phrases - Business | Invoice

Invoice - Statement

Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Formal, very polite
Encontra-se anexa a fatura nº.
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Formal, polite
A fatura pro forma será enviada por fax.
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Formal, direct
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Formal, direct
O valor total a pagar é...
Det totale beløb der skal betales er...
Formal, direct
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Formal, very direct

Invoice - Reminder

Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Formal, very polite
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Formal, polite
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Formal, polite
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Formal, polite
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Formal, direct
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Formal, direct
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Formal, very direct
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Formal, very direct
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Formal, polite