Dutch | Phrases - Business | Invoice

Invoice - Statement

Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formal, very polite
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formal, polite
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formal, direct
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formal, direct
Suma totală de plată este...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formal, direct
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formal, very direct

Invoice - Reminder

Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formal, very polite
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formal, polite
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formal, polite
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formal, polite
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formal, direct
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formal, direct
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formal, very direct
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formal, very direct
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formal, polite