English | Phrases - Business | Invoice

Invoice - Statement

Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
For my services I kindly request the following payment…
Formal, very polite
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
Please find enclosed invoice no. … for …
Formal, polite
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
The pro forma invoice will be faxed.
Formal, direct
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Payable immediately after the receipt of the goods.
Formal, direct
Suma totală de plată este...
The total amount payable is…
Formal, direct
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
It is our company policy to invoice only in Euros.
Formal, very direct

Invoice - Reminder

Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
May we remind you that your payment for...is overdue.
Formal, very polite
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Formal, polite
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Formal, polite
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Formal, polite
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Our records show that the invoice still has not been paid.
Formal, direct
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Please send your payment promptly.
Formal, direct
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
We have not yet received payment for…
Formal, very direct
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Formal, very direct
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Formal, polite