French | Phrases - Business | Invoice

Invoice - Statement

Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
Merci de régler le montant suivant...
Formal, very polite
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Formal, polite
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
La facture pro forma sera faxée.
Formal, direct
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Réglable directement après réception des biens.
Formal, direct
Suma totală de plată este...
La montant total à payer est de...
Formal, direct
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Formal, very direct

Invoice - Reminder

Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Formal, very polite
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Formal, polite
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Formal, polite
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Formal, polite
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Formal, direct
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Formal, direct
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Formal, very direct
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Formal, very direct
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Formal, polite