Spanish | Phrases - Business | Invoice

Invoice - Statement

Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Formal, very polite
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
Encontrará adjunta la factura número...
Formal, polite
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
La factura pro forma será enviada por fax.
Formal, direct
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Formal, direct
Suma totală de plată este...
El monto total a pagar es...
Formal, direct
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Formal, very direct

Invoice - Reminder

Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Formal, very polite
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Formal, polite
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Formal, polite
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Formal, polite
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Formal, direct
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Formal, direct
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Formal, very direct
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Formal, very direct
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Formal, polite