Czech | Phrases - Business | Invoice

Invoice - Statement

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formal, very polite
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formal, polite
Мы пришлем вам счет по факсу
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formal, direct
Оплата сразу после доставки товара
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formal, direct
Общая сумма...
Celková splatná částka je...
Formal, direct
Мы выписываем счета только в евро
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formal, very direct

Invoice - Reminder

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formal, very polite
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formal, polite
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formal, polite
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formal, polite
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formal, direct
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formal, direct
Мы еще не получили оплату за...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formal, very direct
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formal, very direct
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formal, polite