Finnish | Phrases - Business | Invoice

Invoice - Statement

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Palveluistani laskutan seuraavan hinnan laskulla...
Formal, very polite
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Liitteenä lasku numero...
Formal, polite
Мы пришлем вам счет по факсу
Pro forma-lasku faksataan jälkikäteen.
Formal, direct
Оплата сразу после доставки товара
Maksettavissa välittömästi tavarantoimituksen jälkeen.
Formal, direct
Общая сумма...
Koko maksettava summa on...
Formal, direct
Мы выписываем счета только в евро
Yrityksemme menettelyyn kuuluu laskuttaminen ainoastaan euroissa.
Formal, very direct

Invoice - Reminder

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Haluaisimme muistuttaa teitä, että maksunne on ... myöhässä.
Formal, very polite
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Haluaisimme täten muistuttaa teitä, että yllä mainittu summa on edelleen maksamatta.
Formal, polite
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Rekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
Formal, polite
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Arvostaisimme suuresti, jos voisitte maksaa laskun seuraavien päivien aikana.
Formal, polite
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Rekisterimme mukaan laskua ei vieläkään ole maksettu.
Formal, direct
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Olkaa hyvä, ja maksakaa laskunne viipymättä.
Formal, direct
Мы еще не получили оплату за...
Emme ole vielä vastaanottaneet maksuanne...
Formal, very direct
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Tilauksenne lähetetään teille vain siinä tapauksessa, että saamme kopion maksamastanne laskusta.
Formal, very direct
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Jos olette jo lähettäneet maksunne, olkaa hyvä ja jättäkää tämä kirje huomioimatta.
Formal, polite