Czech | Phrases - Business | Invoice

Invoice - Statement

Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formal, very polite
Encontrará adjunta la factura número...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formal, polite
La factura pro forma será enviada por fax.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formal, direct
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formal, direct
El monto total a pagar es...
Celková splatná částka je...
Formal, direct
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formal, very direct

Invoice - Reminder

Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formal, very polite
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formal, polite
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formal, polite
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formal, polite
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formal, direct
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formal, direct
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formal, very direct
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formal, very direct
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formal, polite