Czech | Phrases - Business | Invoice

Invoice - Statement

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formal, very polite
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formal, polite
Proformafakturan kommer att faxas.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formal, direct
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formal, direct
Det totala betalningsbeloppet är ...
Celková splatná částka je...
Formal, direct
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formal, very direct

Invoice - Reminder

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formal, very polite
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formal, polite
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formal, polite
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formal, polite
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formal, direct
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formal, direct
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formal, very direct
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formal, very direct
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formal, polite