Danish | Phrases - Business | Invoice

Invoice - Statement

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Formal, very polite
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Formal, polite
Proformafakturan kommer att faxas.
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Formal, direct
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Formal, direct
Det totala betalningsbeloppet är ...
Det totale beløb der skal betales er...
Formal, direct
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Formal, very direct

Invoice - Reminder

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Formal, very polite
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Formal, polite
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Formal, polite
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Formal, polite
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Formal, direct
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Formal, direct
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Formal, very direct
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Formal, very direct
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Formal, polite