Esperanto | Phrases - Business | Invoice

Invoice - Statement

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
Formal, very polite
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Vi trovos la fakturon no. ... por...
Formal, polite
Proformafakturan kommer att faxas.
La proforma fakturo estos faksato.
Formal, direct
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Formal, direct
Det totala betalningsbeloppet är ...
La tuta pagebla kvanto estas...
Formal, direct
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Formal, very direct

Invoice - Reminder

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Formal, very polite
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Formal, polite
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Formal, polite
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Formal, polite
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Formal, direct
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Formal, direct
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Formal, very direct
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Formal, very direct
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Formal, polite