Dutch | Phrases - Business | Invoice

Invoice - Statement

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formal, very polite
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formal, polite
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formal, direct
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formal, direct
Ödenecek toplam miktar ...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formal, direct
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formal, very direct

Invoice - Reminder

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formal, very polite
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formal, polite
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formal, polite
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formal, polite
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formal, direct
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formal, direct
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formal, very direct
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formal, very direct
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formal, polite