Polish | Phrases - Business | Invoice

Invoice - Statement

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formal, very polite
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formal, polite
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formal, direct
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Płatne przy odbiorze.
Formal, direct
Ödenecek toplam miktar ...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formal, direct
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formal, very direct

Invoice - Reminder

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formal, very polite
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formal, polite
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formal, polite
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formal, polite
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formal, direct
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formal, direct
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formal, very direct
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formal, very direct
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formal, polite