Russian | Phrases - Business | Invoice

Invoice - Statement

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Formal, very polite
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Formal, polite
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Мы пришлем вам счет по факсу
Formal, direct
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Оплата сразу после доставки товара
Formal, direct
Ödenecek toplam miktar ...
Общая сумма...
Formal, direct
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Мы выписываем счета только в евро
Formal, very direct

Invoice - Reminder

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Formal, very polite
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Formal, polite
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Formal, polite
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Formal, polite
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Formal, direct
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Formal, direct
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Мы еще не получили оплату за...
Formal, very direct
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Formal, very direct
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Formal, polite