Danish | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

尊敬的主席先生,
Kære Hr. Direktør,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
尊敬的先生,
Kære Hr.,
Formal, male recipient, name unknown
尊敬的女士,
Kære Fru,
Formal, female recipient, name unknown
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru,
Formal, recipient name and gender unknown
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
尊敬的收信人,
Til hvem det vedkommer,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Formal, male recipient, name known
尊敬的史密斯女士,
Kære Fru. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Formal, female recipient, single, name known
尊敬的史密斯小姐/女士,
Kære Fr. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
亲爱的约翰 史密斯,
Kære John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
亲爱的约翰,
Kære John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
我们因为...给您写信
Vi skriver til jer angående...
Formal, to open on behalf of the whole company
我们写这封信是因为...
Vi skriver i forbindelse med...
Formal, to open on behalf of the whole company
因贵公司...
I fortsættelse af...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
鉴于贵公司...
I henhold til...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
我写这封信,想询问关于...的信息
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
我代表...给您写信
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, when writing for someone else
...诚挚推荐贵公司
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

请问您是否介意...
Vil du have noget imod at...
Formal request, tentative
您是否能够...
Kunne du være så venlig at...
Formal request, tentative
如果您能...,我将不胜感激
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formal request, tentative
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formal request, very polite
如果您能… ,我将非常感激
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formal request, very polite
您能将…发送给我吗
Vil du være så venlig at sende mig...
Formal request, polite
我们对接受/获得...很有兴趣
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formal request, polite
我必须问您是否...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formal request, polite
您能推荐...吗?
Kan du anbefale...
Formal request, direct
您能将...发送给我吗?
Kan du venligst sende mig...
Formal request, direct
请您尽快按要求将...
Du er snarest anmodet til at...
Formal request, very direct
如果您能...,我们将不胜感激
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formal request, polite, on behalf of the company
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formal specific request, direct
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formal enquiry, direct
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formal enquiry, direct
我们的意向是...
Det er vores hensigt at...
Formal statement of intent, direct
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
很抱歉地通知您...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, very polite
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formal, very polite
提前谢谢您…
Tak på forhånd...
Formal, very polite
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, very polite
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formal, very polite
麻烦您请尽快回复,因为...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formal, polite
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, polite
我很期待将来有合作的可能性。
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formal, polite
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formal, polite
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, direct
如果您需要更多信息...
Hvis du ønsker mere information...
Formal, direct
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formal, direct
请联系我,我的电话号码是...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, very direct
期待着尽快得到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Less formal, polite
此致
Med venlig hilsen
Formal, recipient name unknown
此致
敬礼
Med venlig hilsen
Formal, widely used, recipient known
肃然至上
Med respekt,
Formal, not widely used, recipient name known
祝好
Med venlig hilsen
Informal, between business partners who are on first-name terms
祝好
Med venlig hilsen
Informal, between business partners who work together often