Dutch | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

尊敬的主席先生,
Geachte heer President
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
尊敬的先生,
Geachte heer
Formal, male recipient, name unknown
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Formal, female recipient, name unknown
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Formal, recipient name and gender unknown
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Formal, male recipient, name known
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, married, name known
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, single, name known
尊敬的史密斯小姐/女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Less formal, one has done business with the recipient before
亲爱的约翰,
Beste Jan
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
我们因为...给您写信
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, to open on behalf of the whole company
我们写这封信是因为...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, to open on behalf of the whole company
因贵公司...
Met betrekking tot ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
鉴于贵公司...
Ten aanzien van ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
我写这封信,想询问关于...的信息
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
我代表...给您写信
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, when writing for someone else
...诚挚推荐贵公司
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

请问您是否介意...
Zou u het erg vinden om ...
Formal request, tentative
您是否能够...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formal request, tentative
如果您能...,我将不胜感激
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formal request, tentative
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formal request, very polite
如果您能… ,我将非常感激
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formal request, very polite
您能将…发送给我吗
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formal request, polite
我们对接受/获得...很有兴趣
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formal request, polite
我必须问您是否...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formal request, polite
您能推荐...吗?
Kunt u ... aanbevelen ...
Formal request, direct
您能将...发送给我吗?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formal request, direct
请您尽快按要求将...
U wordt dringend verzocht ...
Formal request, very direct
如果您能...,我们将不胜感激
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formal request, polite, on behalf of the company
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formal specific request, direct
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formal enquiry, direct
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formal enquiry, direct
我们的意向是...
Het is ons oogmerk om ...
Formal statement of intent, direct
我们仔细考虑了您的建议和...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
很抱歉地通知您...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, very polite
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, very polite
提前谢谢您…
Bij voorbaat dank.
Formal, very polite
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, very polite
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, very polite
麻烦您请尽快回复,因为...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, polite
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, polite
我很期待将来有合作的可能性。
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, polite
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, polite
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direct
如果您需要更多信息...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direct
和您做生意,我们觉得很愉快。
Wij waarderen u als klant.
Formal, direct
请联系我,我的电话号码是...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, very direct
期待着尽快得到您的回复。
Ik hoor graag van u.
Less formal, polite
此致
Met vriendelijke groet,
Formal, recipient name unknown
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Formal, widely used, recipient known
肃然至上
Hoogachtend,
Formal, not widely used, recipient name known
祝好
Met de beste groeten,
Informal, between business partners who are on first-name terms
祝好
Groeten,
Informal, between business partners who work together often