Romanian | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

尊敬的主席先生,
Stimate Domnule Preşedinte,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
尊敬的先生,
Stimate Domnule,
Formal, male recipient, name unknown
尊敬的女士,
Stimată Doamnă,
Formal, female recipient, name unknown
尊敬的先生/女士,
Stimate Domnule/Doamnă,
Formal, recipient name and gender unknown
尊敬的先生们,
Stimaţi Domni,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
尊敬的收信人,
În atenţia celor interesaţi,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
尊敬的史密斯先生,
Stimate Domnule Ionescu,
Formal, male recipient, name known
尊敬的史密斯女士,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, female recipient, married, name known
尊敬的史密斯小姐,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formal, female recipient, single, name known
尊敬的史密斯小姐/女士,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
亲爱的约翰 史密斯,
Dragă Mihai Popescu,
Less formal, one has done business with the recipient before
亲爱的约翰,
Dragă Mihai,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
我们因为...给您写信
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formal, to open on behalf of the whole company
我们写这封信是因为...
Vă scriem în legătură cu...
Formal, to open on behalf of the whole company
因贵公司...
În legătură cu...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
鉴于贵公司...
Referitor la...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
我写这封信,想询问关于...的信息
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
我代表...给您写信
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formal, when writing for someone else
...诚挚推荐贵公司
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

请问您是否介意...
V-ar deranja dacă....
Formal request, tentative
您是否能够...
Sunteţi amabil să...
Formal request, tentative
如果您能...,我将不胜感激
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Formal request, tentative
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Formal request, very polite
如果您能… ,我将非常感激
Aş fi profund recunoscător dacă...
Formal request, very polite
您能将…发送给我吗
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Formal request, polite
我们对接受/获得...很有兴趣
Ne interesează să obţinem/primim...
Formal request, polite
我必须问您是否...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Formal request, polite
您能推荐...吗?
Îmi puteţi recomanda...
Formal request, direct
您能将...发送给我吗?
Trimiteţi-mi, vă rog...
Formal request, direct
请您尽快按要求将...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Formal request, very direct
如果您能...,我们将不胜感激
V-am fi recunoscători dacă...
Formal request, polite, on behalf of the company
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Formal specific request, direct
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Formal enquiry, direct
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Formal enquiry, direct
我们的意向是...
Intenţia noastră este să...
Formal statement of intent, direct
我们仔细考虑了您的建议和...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
很抱歉地通知您...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formal, very polite
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formal, very polite
提前谢谢您…
Vă mulţumesc anticipat...
Formal, very polite
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formal, very polite
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formal, very polite
麻烦您请尽快回复,因为...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formal, polite
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formal, polite
我很期待将来有合作的可能性。
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formal, polite
谢谢您在这件事上的帮忙。
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formal, polite
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formal, direct
如果您需要更多信息...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formal, direct
和您做生意,我们觉得很愉快。
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formal, direct
请联系我,我的电话号码是...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formal, very direct
期待着尽快得到您的回复。
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Less formal, polite
此致
Cu stimă,
Formal, recipient name unknown
此致
敬礼
Cu sinceritate,
Formal, widely used, recipient known
肃然至上
Cu respect,
Formal, not widely used, recipient name known
祝好
Toate cele bune,
Informal, between business partners who are on first-name terms
祝好
Cu bine,
Informal, between business partners who work together often