Hungarian | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Vážený pane prezidente,
Tisztelt Elnök Úr!
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Vážený pane,
Tisztelt Uram!
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane/Vážená paní,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
Tisztelt Uraim!
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Milý Johne Smith,
Kedves Smith John!
Less formal, one has done business with the recipient before
Milý Johne,
Kedves John!
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Obracíme se na vás ohledně...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formal, to open on behalf of the whole company
Píšeme vám ve spojitosti s...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formal, to open on behalf of the whole company
V návaznosti na...
Továbbá...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
V návaznosti na...
A ....ajánlásával ....
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Píši vám, abych vás informoval o...
Érdeklődnék, hogy ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Píši Vám jménem...
X nevében írok Önnek ...
Formal, when writing for someone else
Vaše společnost mi byla doporučena...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Vadilo by Vám, kdyby...
Nem bánná, ha ...
Formal request, tentative
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Formal request, tentative
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Le lennék kötelezve, ha ...
Formal request, tentative
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Formal request, very polite
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Formal request, very polite
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Formal request, polite
Máme zájem o získání/obdržení...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Formal request, polite
Musím vás požádat, zda...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Formal request, polite
Mohl(a) byste doporučit...
Tudna ajánlani ...
Formal request, direct
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
El tudná nekem küldeni a ...
Formal request, direct
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Kérem, hogy sürgősen ...
Formal request, very direct
Byli bychom vděční, kdyby...
Hálásak lennék, ha ...
Formal request, polite, on behalf of the company
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Mi a jelenlegi ára a ....?
Formal specific request, direct
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Formal enquiry, direct
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Formal enquiry, direct
Naším záměrem je, aby...
Az a szándékunk, hogy ...
Formal statement of intent, direct
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Je nám líto vás informovat, že...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Formal, very polite
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Formal, very polite
Děkuji Vám předem...
Előre is megköszönve segítségét...
Formal, very polite
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Formal, very polite
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formal, very polite
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Formal, polite
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, polite
Těším se na možnou spolupráci.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Formal, polite
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Formal, polite
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Várom, hogy megbeszéljük
Formal, direct
Pokud budete potřebovat více informací...
Ha több információra van szüksége
Formal, direct
Vážíme si vaší práce.
Értékeljük az Önök üzletét
Formal, direct
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Formal, very direct
Těším se na Vaší odpověď.
Várom a mihamarabbi válaszát
Less formal, polite
S pozdravem,
Tisztelettel,
Formal, recipient name unknown
Se srdečným pozdravem,
Tisztelettel,
Formal, widely used, recipient known
S úctou,
Tisztelettel,
Formal, not widely used, recipient name known
Se srdečným pozdravem,
Üdvözlettel,
Informal, between business partners who are on first-name terms
S pozdravem, / Zdravím,
Üdvözlettel,
Informal, between business partners who work together often