Italian | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Vážený pane prezidente,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Vážený pane,
Gentilissimo,
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
Gentilissima,
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane/Vážená paní,
Gentili Signore e Signori,
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
Alla cortese attenzione di ...,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
A chi di competenza,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Milý Johne Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Less formal, one has done business with the recipient before
Milý Johne,
Gentile Mario,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Obracíme se na vás ohledně...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formal, to open on behalf of the whole company
Píšeme vám ve spojitosti s...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formal, to open on behalf of the whole company
V návaznosti na...
In riferimento a...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
V návaznosti na...
Per quanto concerne...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Píši vám, abych vás informoval o...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Píši Vám jménem...
La contatto per conto di...
Formal, when writing for someone else
Vaše společnost mi byla doporučena...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Vadilo by Vám, kdyby...
Le dispiacerebbe...
Formal request, tentative
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
La contatto per sapere se può...
Formal request, tentative
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Le sarei veramente grata/o se...
Formal request, tentative
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formal request, very polite
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formal request, very polite
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Potrebbe inviarmi...
Formal request, polite
Máme zájem o získání/obdržení...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formal request, polite
Musím vás požádat, zda...
Mi trovo a chiederLe di...
Formal request, polite
Mohl(a) byste doporučit...
Potrebbe raccomadarmi...
Formal request, direct
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formal request, direct
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
La invitiamo caldamente a...
Formal request, very direct
Byli bychom vděční, kdyby...
Le saremmo grati se...
Formal request, polite, on behalf of the company
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formal specific request, direct
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formal enquiry, direct
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formal enquiry, direct
Naším záměrem je, aby...
È nostra intenzione...
Formal statement of intent, direct
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Dopo attenta considerazione...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Je nám líto vás informovat, že...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formal, very polite
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formal, very polite
Děkuji Vám předem...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formal, very polite
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formal, very polite
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formal, very polite
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formal, polite
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formal, polite
Těším se na možnou spolupráci.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formal, polite
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formal, polite
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formal, direct
Pokud budete potřebovat více informací...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formal, direct
Vážíme si vaší práce.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formal, direct
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formal, very direct
Těším se na Vaší odpověď.
Spero di sentirLa presto.
Less formal, polite
S pozdravem,
In fede,
Formal, recipient name unknown
Se srdečným pozdravem,
Cordiali saluti
Formal, widely used, recipient known
S úctou,
Cordialmente,
Formal, not widely used, recipient name known
Se srdečným pozdravem,
Saluti
Informal, between business partners who are on first-name terms
S pozdravem, / Zdravím,
Saluti
Informal, between business partners who work together often