Russian | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Vážený pane prezidente,
Уважаемый г-н президент
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Vážený pane,
Уважаемый г-н ...
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
Уважаемая госпожа
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane/Vážená paní,
Уважаемые...
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
Уважаемые...
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
Уважаемые...
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Milý Johne Smith,
Уважаемый...
Less formal, one has done business with the recipient before
Milý Johne,
Привет, Иван!
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Obracíme se na vás ohledně...
Пишем вам по поводу...
Formal, to open on behalf of the whole company
Píšeme vám ve spojitosti s...
Мы пишем в связи с ...
Formal, to open on behalf of the whole company
V návaznosti na...
Ввиду...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
V návaznosti na...
В отношении...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Píši vám, abych vás informoval o...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Píši Vám jménem...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formal, when writing for someone else
Vaše společnost mi byla doporučena...
Ваша компания была рекомендована...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Vadilo by Vám, kdyby...
Вы не против, если...
Formal request, tentative
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Будьте любезны...
Formal request, tentative
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Буду очень благодарен, если...
Formal request, tentative
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formal request, very polite
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formal request, very polite
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Не могли бы вы прислать мне...
Formal request, polite
Máme zájem o získání/obdržení...
Мы заинтересованы в получении...
Formal request, polite
Musím vás požádat, zda...
Вынужден (с)просить вас...
Formal request, polite
Mohl(a) byste doporučit...
Не могли бы вы посоветовать...
Formal request, direct
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Пришлите пожалуйста...
Formal request, direct
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Вам необходимо срочно...
Formal request, very direct
Byli bychom vděční, kdyby...
Мы были бы признательны, если..
Formal request, polite, on behalf of the company
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formal specific request, direct
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formal enquiry, direct
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formal enquiry, direct
Naším záměrem je, aby...
Мы намерены...
Formal statement of intent, direct
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Je nám líto vás informovat, že...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formal, very polite
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formal, very polite
Děkuji Vám předem...
Заранее спасибо...
Formal, very polite
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, very polite
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formal, very polite
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formal, polite
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, polite
Těším se na možnou spolupráci.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formal, polite
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formal, polite
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formal, direct
Pokud budete potřebovat více informací...
Если вам необходимо больше информации...
Formal, direct
Vážíme si vaší práce.
Мы ценим ваш вклад
Formal, direct
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formal, very direct
Těším se na Vaší odpověď.
Надеюсь на скорый ответ
Less formal, polite
S pozdravem,
С уважением...
Formal, recipient name unknown
Se srdečným pozdravem,
С уважением...
Formal, widely used, recipient known
S úctou,
С уважением ваш...
Formal, not widely used, recipient name known
Se srdečným pozdravem,
С уважением...
Informal, between business partners who are on first-name terms
S pozdravem, / Zdravím,
С уважением...
Informal, between business partners who work together often