Chinese | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Kære Hr. Direktør,
尊敬的主席先生,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Kære Hr.,
尊敬的先生,
Formal, male recipient, name unknown
Kære Fru,
尊敬的女士,
Formal, female recipient, name unknown
Kære Hr./Fru,
尊敬的先生/女士,
Formal, recipient name and gender unknown
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Til hvem det vedkommer,
尊敬的收信人,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, male recipient, name known
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, female recipient, married, name known
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, female recipient, single, name known
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Less formal, one has done business with the recipient before
Kære John,
亲爱的约翰,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Vi skriver til jer angående...
我们因为...给您写信
Formal, to open on behalf of the whole company
Vi skriver i forbindelse med...
我们写这封信是因为...
Formal, to open on behalf of the whole company
I fortsættelse af...
因贵公司...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
I henhold til...
鉴于贵公司...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Jeg skriver for at forhøre mig om...
我写这封信,想询问关于...的信息
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Jeg skriver til dig på vegne af...
我代表...给您写信
Formal, when writing for someone else
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
...诚挚推荐贵公司
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Vil du have noget imod at...
请问您是否介意...
Formal request, tentative
Kunne du være så venlig at...
您是否能够...
Formal request, tentative
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
如果您能...,我将不胜感激
Formal request, tentative
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formal request, very polite
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
如果您能… ,我将非常感激
Formal request, very polite
Vil du være så venlig at sende mig...
您能将…发送给我吗
Formal request, polite
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formal request, polite
Jeg er nødt til at spørge dig om...
我必须问您是否...
Formal request, polite
Kan du anbefale...
您能推荐...吗?
Formal request, direct
Kan du venligst sende mig...
您能将...发送给我吗?
Formal request, direct
Du er snarest anmodet til at...
请您尽快按要求将...
Formal request, very direct
Vi vil være taknemmelig hvis...
如果您能...,我们将不胜感激
Formal request, polite, on behalf of the company
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formal specific request, direct
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formal enquiry, direct
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formal enquiry, direct
Det er vores hensigt at...
我们的意向是...
Formal statement of intent, direct
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
很抱歉地通知您...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, very polite
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, very polite
Tak på forhånd...
提前谢谢您…
Formal, very polite
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formal, very polite
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, very polite
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, polite
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, polite
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, polite
Tak for din hjælp med dette anliggende.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, polite
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formal, direct
Hvis du ønsker mere information...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Vi sætter pris på jeres forretning.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, very direct
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Less formal, polite
Med venlig hilsen
此致
Formal, recipient name unknown
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Formal, widely used, recipient known
Med respekt,
肃然至上
Formal, not widely used, recipient name known
Med venlig hilsen
祝好
Informal, between business partners who are on first-name terms
Med venlig hilsen
祝好
Informal, between business partners who work together often