English | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Kære Hr. Direktør,
Dear Mr. President,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Kære Hr.,
Dear Sir,
Formal, male recipient, name unknown
Kære Fru,
Dear Madam,
Formal, female recipient, name unknown
Kære Hr./Fru,
Dear Sir / Madam,
Formal, recipient name and gender unknown
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Til hvem det vedkommer,
To whom it may concern,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Kære John,
Dear John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Vi skriver til jer angående...
We are writing to you regarding…
Formal, to open on behalf of the whole company
Vi skriver i forbindelse med...
We are writing in connection with...
Formal, to open on behalf of the whole company
I fortsættelse af...
Further to…
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
I henhold til...
With reference to…
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Jeg skriver for at forhøre mig om...
I am writing to enquire about…
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Jeg skriver til dig på vegne af...
I am writing to you on behalf of...
Formal, when writing for someone else
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Your company was highly recommended by…
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Vil du have noget imod at...
Would you mind if…
Formal request, tentative
Kunne du være så venlig at...
Would you be so kind as to…
Formal request, tentative
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
I would be most obliged if…
Formal request, tentative
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formal request, very polite
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
I would be grateful if you could...
Formal request, very polite
Vil du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Formal request, polite
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
We are interested in obtaining/receiving…
Formal request, polite
Jeg er nødt til at spørge dig om...
I must ask you whether...
Formal request, polite
Kan du anbefale...
Could you recommend…
Formal request, direct
Kan du venligst sende mig...
Would you please send me…
Formal request, direct
Du er snarest anmodet til at...
You are urgently requested to…
Formal request, very direct
Vi vil være taknemmelig hvis...
We would be grateful if…
Formal request, polite, on behalf of the company
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
What is your current list price for…
Formal specific request, direct
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formal enquiry, direct
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
We understand from your advertisment that you produce…
Formal enquiry, direct
Det er vores hensigt at...
It is our intention to…
Formal statement of intent, direct
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
We carefully considered your proposal and…
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
We are sorry to inform you that…
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, very polite
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, very polite
Tak på forhånd...
Thanking you in advance…
Formal, very polite
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, very polite
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, very polite
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Please reply as soon as possible because…
Formal, polite
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, polite
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, polite
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Thank you for your help in this matter.
Formal, polite
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Hvis du ønsker mere information...
If you require more information ...
Formal, direct
Vi sætter pris på jeres forretning.
We appreciate your business.
Formal, direct
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, very direct
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Less formal, polite
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Formal, recipient name unknown
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Formal, widely used, recipient known
Med respekt,
Respectfully yours,
Formal, not widely used, recipient name known
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Med venlig hilsen
Regards,
Informal, between business partners who work together often