Esperanto | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Kære Hr. Direktør,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Kære Hr.,
Estimata sinjoro,
Formal, male recipient, name unknown
Kære Fru,
Estimata sinjorino,
Formal, female recipient, name unknown
Kære Hr./Fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, recipient name and gender unknown
Kære Hr./Fru.,
Estimataj sinjoroj,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Til hvem det vedkommer,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kære Hr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, male recipient, name known
Kære Fru. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Kære Frk. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Kære Fr. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kære John Smith,
Estimata John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Kære John,
Estimata John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Vi skriver til jer angående...
Ni skribas al vi pri...
Formal, to open on behalf of the whole company
Vi skriver i forbindelse med...
Ni skribas en rilato kun...
Formal, to open on behalf of the whole company
I fortsættelse af...
Plu al...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
I henhold til...
Kun referenco al...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mi skribas por demandi pri...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Jeg skriver til dig på vegne af...
Mi skribas al vi nome de...
Formal, when writing for someone else
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Vil du have noget imod at...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formal request, tentative
Kunne du være så venlig at...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formal request, tentative
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Mi estus plej dankema, se...
Formal request, tentative
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formal request, very polite
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formal request, very polite
Vil du være så venlig at sende mig...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formal request, polite
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formal request, polite
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formal request, polite
Kan du anbefale...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formal request, direct
Kan du venligst sende mig...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formal request, direct
Du er snarest anmodet til at...
Vi estas urĝe petita al...
Formal request, very direct
Vi vil være taknemmelig hvis...
Ni estus dankemaj, se...
Formal request, polite, on behalf of the company
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formal specific request, direct
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formal enquiry, direct
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formal enquiry, direct
Det er vores hensigt at...
Ĝi estas nia intenco...
Formal statement of intent, direct
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formal, very polite
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formal, very polite
Tak på forhånd...
Antaŭdankon…
Formal, very polite
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formal, very polite
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formal, very polite
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formal, polite
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formal, polite
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formal, polite
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formal, polite
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formal, direct
Hvis du ønsker mere information...
Se vi bezonas pli informon...
Formal, direct
Vi sætter pris på jeres forretning.
Ni dankas vian negocon.
Formal, direct
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formal, very direct
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Less formal, polite
Med venlig hilsen
Altestime,
Formal, recipient name unknown
Med venlig hilsen
Altestime,
Formal, widely used, recipient known
Med respekt,
Altestime,
Formal, not widely used, recipient name known
Med venlig hilsen
Ĉion bonan,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Med venlig hilsen
Ĉion bonan,
Informal, between business partners who work together often