French | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Kære Hr. Direktør,
Monsieur le président,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Kære Hr.,
Monsieur,
Formal, male recipient, name unknown
Kære Fru,
Madame,
Formal, female recipient, name unknown
Kære Hr./Fru,
Madame, Monsieur,
Formal, recipient name and gender unknown
Kære Hr./Fru.,
Madame, Monsieur,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Til hvem det vedkommer,
Aux principaux concernés,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kære Hr. Smith,
Monsieur Dupont,
Formal, male recipient, name known
Kære Fru. Smith,
Madame Dupont,
Formal, female recipient, married, name known
Kære Frk. Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formal, female recipient, single, name known
Kære Fr. Smith,
Madame Dupont,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kære John Smith,
Monsieur Dupont,
Less formal, one has done business with the recipient before
Kære John,
Cher Benjamin,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Vi skriver til jer angående...
Nous vous écrivons concernant...
Formal, to open on behalf of the whole company
Vi skriver i forbindelse med...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formal, to open on behalf of the whole company
I fortsættelse af...
Suite à...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
I henhold til...
En référence à...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Jeg skriver for at forhøre mig om...
J'écris afin de me renseigner sur...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Jeg skriver til dig på vegne af...
Je vous écris de la part de...
Formal, when writing for someone else
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Votre société fut recommandée par...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Vil du have noget imod at...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formal request, tentative
Kunne du være så venlig at...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formal request, tentative
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Je vous saurai gré de...
Formal request, tentative
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formal request, very polite
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Je vous saurai gré de...
Formal request, very polite
Vil du være så venlig at sende mig...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formal request, polite
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formal request, polite
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Je me permets de vous demander si...
Formal request, polite
Kan du anbefale...
Pourriez-vous recommander...
Formal request, direct
Kan du venligst sende mig...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formal request, direct
Du er snarest anmodet til at...
Nous vous prions de...
Formal request, very direct
Vi vil være taknemmelig hvis...
Nous vous serions reconnaissants si...
Formal request, polite, on behalf of the company
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Quelle est votre liste des prix pour...
Formal specific request, direct
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formal enquiry, direct
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formal enquiry, direct
Det er vores hensigt at...
Notre intention est de...
Formal statement of intent, direct
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Nous regrettons de vous informer que...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formal, very polite
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formal, very polite
Tak på forhånd...
En vous remerciant par avance...
Formal, very polite
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formal, very polite
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formal, very polite
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formal, polite
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formal, polite
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formal, polite
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Merci pour votre aide.
Formal, polite
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formal, direct
Hvis du ønsker mere information...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formal, direct
Vi sætter pris på jeres forretning.
Merci de votre confiance.
Formal, direct
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formal, very direct
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Dans l'attente de votre réponse.
Less formal, polite
Med venlig hilsen
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formal, recipient name unknown
Med venlig hilsen
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formal, widely used, recipient known
Med respekt,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formal, not widely used, recipient name known
Med venlig hilsen
Meilleures salutations,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Med venlig hilsen
Cordialement,
Informal, between business partners who work together often