Korean | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Kære Hr. Direktør,
친애하는 사장님께,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Kære Hr.,
관계자님께 드립니다.
Formal, male recipient, name unknown
Kære Fru,
사모님께 드립니다.
Formal, female recipient, name unknown
Kære Hr./Fru,
관계자님께 드립니다.
Formal, recipient name and gender unknown
Kære Hr./Fru.,
관계자분들께 드립니다.
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Til hvem det vedkommer,
관계자분께 드립니다.
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kære Hr. Smith,
친애하는 김철수님,
Formal, male recipient, name known
Kære Fru. Smith,
친애하는 최수정님,
Formal, female recipient, married, name known
Kære Frk. Smith,
친애하는 김미나님,
Formal, female recipient, single, name known
Kære Fr. Smith,
친애하는 신수경님,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kære John Smith,
반가운 김미경님,
Less formal, one has done business with the recipient before
Kære John,
반가운 철호씨,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Vi skriver til jer angående...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formal, to open on behalf of the whole company
Vi skriver i forbindelse med...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formal, to open on behalf of the whole company
I fortsættelse af...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
I henhold til...
....에 대해 말씀드리자면,
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Jeg skriver for at forhøre mig om...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Jeg skriver til dig på vegne af...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formal, when writing for someone else
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Vil du have noget imod at...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formal request, tentative
Kunne du være så venlig at...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formal request, tentative
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formal request, tentative
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formal request, very polite
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formal request, very polite
Vil du være så venlig at sende mig...
....을 보내주시겠습니까?
Formal request, polite
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
....을 받아보고 싶습니다.
Formal request, polite
Jeg er nødt til at spørge dig om...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formal request, polite
Kan du anbefale...
...을 추천해주시겠습니까?
Formal request, direct
Kan du venligst sende mig...
...을 보내주시겠습니까?
Formal request, direct
Du er snarest anmodet til at...
신속히 ...을 하십시오.
Formal request, very direct
Vi vil være taknemmelig hvis...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formal request, polite, on behalf of the company
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Formal specific request, direct
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formal enquiry, direct
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formal enquiry, direct
Det er vores hensigt at...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formal statement of intent, direct
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formal, very polite
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formal, very polite
Tak på forhånd...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formal, very polite
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formal, very polite
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formal, very polite
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formal, polite
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formal, polite
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formal, polite
Tak for din hjælp med dette anliggende.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formal, polite
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formal, direct
Hvis du ønsker mere information...
더 많은 정보를 원하시면...
Formal, direct
Vi sætter pris på jeres forretning.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formal, direct
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formal, very direct
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Less formal, polite
Med venlig hilsen
... 드림,
Formal, recipient name unknown
Med venlig hilsen
... 드림,
Formal, widely used, recipient known
Med respekt,
... 올림,
Formal, not widely used, recipient name known
Med venlig hilsen
... 보냄,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Med venlig hilsen
... 가,
Informal, between business partners who work together often