Russian | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Kære Hr. Direktør,
Уважаемый г-н президент
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Kære Hr.,
Уважаемый г-н ...
Formal, male recipient, name unknown
Kære Fru,
Уважаемая госпожа
Formal, female recipient, name unknown
Kære Hr./Fru,
Уважаемые...
Formal, recipient name and gender unknown
Kære Hr./Fru.,
Уважаемые...
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Til hvem det vedkommer,
Уважаемые...
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kære Hr. Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, male recipient, name known
Kære Fru. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, married, name known
Kære Frk. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, single, name known
Kære Fr. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kære John Smith,
Уважаемый...
Less formal, one has done business with the recipient before
Kære John,
Привет, Иван!
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Vi skriver til jer angående...
Пишем вам по поводу...
Formal, to open on behalf of the whole company
Vi skriver i forbindelse med...
Мы пишем в связи с ...
Formal, to open on behalf of the whole company
I fortsættelse af...
Ввиду...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
I henhold til...
В отношении...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Jeg skriver til dig på vegne af...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formal, when writing for someone else
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Ваша компания была рекомендована...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Vil du have noget imod at...
Вы не против, если...
Formal request, tentative
Kunne du være så venlig at...
Будьте любезны...
Formal request, tentative
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Буду очень благодарен, если...
Formal request, tentative
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formal request, very polite
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formal request, very polite
Vil du være så venlig at sende mig...
Не могли бы вы прислать мне...
Formal request, polite
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Мы заинтересованы в получении...
Formal request, polite
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Вынужден (с)просить вас...
Formal request, polite
Kan du anbefale...
Не могли бы вы посоветовать...
Formal request, direct
Kan du venligst sende mig...
Пришлите пожалуйста...
Formal request, direct
Du er snarest anmodet til at...
Вам необходимо срочно...
Formal request, very direct
Vi vil være taknemmelig hvis...
Мы были бы признательны, если..
Formal request, polite, on behalf of the company
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formal specific request, direct
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formal enquiry, direct
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formal enquiry, direct
Det er vores hensigt at...
Мы намерены...
Formal statement of intent, direct
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formal, very polite
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formal, very polite
Tak på forhånd...
Заранее спасибо...
Formal, very polite
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, very polite
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formal, very polite
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formal, polite
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, polite
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formal, polite
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formal, polite
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formal, direct
Hvis du ønsker mere information...
Если вам необходимо больше информации...
Formal, direct
Vi sætter pris på jeres forretning.
Мы ценим ваш вклад
Formal, direct
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formal, very direct
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Надеюсь на скорый ответ
Less formal, polite
Med venlig hilsen
С уважением...
Formal, recipient name unknown
Med venlig hilsen
С уважением...
Formal, widely used, recipient known
Med respekt,
С уважением ваш...
Formal, not widely used, recipient name known
Med venlig hilsen
С уважением...
Informal, between business partners who are on first-name terms
Med venlig hilsen
С уважением...
Informal, between business partners who work together often