Chinese | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Geachte heer President
尊敬的主席先生,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Geachte heer
尊敬的先生,
Formal, male recipient, name unknown
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Formal, female recipient, name unknown
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Formal, recipient name and gender unknown
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Formal, male recipient, name known
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Formal, female recipient, married, name known
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Formal, female recipient, single, name known
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Less formal, one has done business with the recipient before
Beste Jan
亲爱的约翰,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
我们因为...给您写信
Formal, to open on behalf of the whole company
Wij schrijven u in verband met ...
我们写这封信是因为...
Formal, to open on behalf of the whole company
Met betrekking tot ...
因贵公司...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Ten aanzien van ...
鉴于贵公司...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Ik schrijf u om na te vragen over ...
我写这封信,想询问关于...的信息
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Ik schrijf u uit naam van ...
我代表...给您写信
Formal, when writing for someone else
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...诚挚推荐贵公司
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Zou u het erg vinden om ...
请问您是否介意...
Formal request, tentative
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
您是否能够...
Formal request, tentative
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
如果您能...,我将不胜感激
Formal request, tentative
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formal request, very polite
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
如果您能… ,我将非常感激
Formal request, very polite
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
您能将…发送给我吗
Formal request, polite
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formal request, polite
Ik zou u willen vragen, of ...
我必须问您是否...
Formal request, polite
Kunt u ... aanbevelen ...
您能推荐...吗?
Formal request, direct
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
您能将...发送给我吗?
Formal request, direct
U wordt dringend verzocht ...
请您尽快按要求将...
Formal request, very direct
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
如果您能...,我们将不胜感激
Formal request, polite, on behalf of the company
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formal specific request, direct
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formal enquiry, direct
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formal enquiry, direct
Het is ons oogmerk om ...
我们的意向是...
Formal statement of intent, direct
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
很抱歉地通知您...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, very polite
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, very polite
Bij voorbaat dank.
提前谢谢您…
Formal, very polite
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formal, very polite
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, very polite
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, polite
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, polite
Ik verheug mij op de samenwerking.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, polite
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, polite
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formal, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Wij waarderen u als klant.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, very direct
Ik hoor graag van u.
期待着尽快得到您的回复。
Less formal, polite
Met vriendelijke groet,
此致
Formal, recipient name unknown
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Formal, widely used, recipient known
Hoogachtend,
肃然至上
Formal, not widely used, recipient name known
Met de beste groeten,
祝好
Informal, between business partners who are on first-name terms
Groeten,
祝好
Informal, between business partners who work together often