English | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Geachte heer President
Dear Mr. President,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Geachte heer
Dear Sir,
Formal, male recipient, name unknown
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formal, female recipient, name unknown
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formal, recipient name and gender unknown
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Beste meneer Jansen
Dear John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Beste Jan
Dear John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
We are writing to you regarding…
Formal, to open on behalf of the whole company
Wij schrijven u in verband met ...
We are writing in connection with...
Formal, to open on behalf of the whole company
Met betrekking tot ...
Further to…
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Ten aanzien van ...
With reference to…
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Ik schrijf u om na te vragen over ...
I am writing to enquire about…
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Ik schrijf u uit naam van ...
I am writing to you on behalf of...
Formal, when writing for someone else
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Your company was highly recommended by…
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Zou u het erg vinden om ...
Would you mind if…
Formal request, tentative
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Would you be so kind as to…
Formal request, tentative
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
I would be most obliged if…
Formal request, tentative
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formal request, very polite
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
I would be grateful if you could...
Formal request, very polite
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Would you please send me…
Formal request, polite
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
We are interested in obtaining/receiving…
Formal request, polite
Ik zou u willen vragen, of ...
I must ask you whether...
Formal request, polite
Kunt u ... aanbevelen ...
Could you recommend…
Formal request, direct
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Would you please send me…
Formal request, direct
U wordt dringend verzocht ...
You are urgently requested to…
Formal request, very direct
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
We would be grateful if…
Formal request, polite, on behalf of the company
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
What is your current list price for…
Formal specific request, direct
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formal enquiry, direct
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
We understand from your advertisment that you produce…
Formal enquiry, direct
Het is ons oogmerk om ...
It is our intention to…
Formal statement of intent, direct
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
We carefully considered your proposal and…
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
We are sorry to inform you that…
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, very polite
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, very polite
Bij voorbaat dank.
Thanking you in advance…
Formal, very polite
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, very polite
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, very polite
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Please reply as soon as possible because…
Formal, polite
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, polite
Ik verheug mij op de samenwerking.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, polite
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Thank you for your help in this matter.
Formal, polite
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
If you require more information ...
Formal, direct
Wij waarderen u als klant.
We appreciate your business.
Formal, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, very direct
Ik hoor graag van u.
I look forward to hearing from you soon.
Less formal, polite
Met vriendelijke groet,
Yours faithfully,
Formal, recipient name unknown
Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,
Formal, widely used, recipient known
Hoogachtend,
Respectfully yours,
Formal, not widely used, recipient name known
Met de beste groeten,
Kind/Best regards,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Groeten,
Regards,
Informal, between business partners who work together often