Esperanto | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Geachte heer President
Kara Sinjoro Prezidanto,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Geachte heer
Estimata sinjoro,
Formal, male recipient, name unknown
Geachte mevrouw
Estimata sinjorino,
Formal, female recipient, name unknown
Geachte heer, mevrouw
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, recipient name and gender unknown
Geachte dames en heren
Estimataj sinjoroj,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Geachte dames en heren
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Geachte heer Jansen
Estimata sinjoro Smith,
Formal, male recipient, name known
Geachte mevrouw Jansen
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Geachte mevrouw Jansen
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Geachte mevrouw Jansen
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Beste meneer Jansen
Estimata John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Beste Jan
Estimata John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Ni skribas al vi pri...
Formal, to open on behalf of the whole company
Wij schrijven u in verband met ...
Ni skribas en rilato kun...
Formal, to open on behalf of the whole company
Met betrekking tot ...
Plu al...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Ten aanzien van ...
Kun referenco al...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mi skribas por demandi pri...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Ik schrijf u uit naam van ...
Mi skribas al vi nome de...
Formal, when writing for someone else
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Zou u het erg vinden om ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formal request, tentative
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formal request, tentative
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Mi estus plej dankema, se...
Formal request, tentative
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formal request, very polite
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formal request, very polite
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formal request, polite
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formal request, polite
Ik zou u willen vragen, of ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formal request, polite
Kunt u ... aanbevelen ...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formal request, direct
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formal request, direct
U wordt dringend verzocht ...
Vi estas urĝe petita al...
Formal request, very direct
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Ni estus dankemaj, se...
Formal request, polite, on behalf of the company
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formal specific request, direct
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formal enquiry, direct
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formal enquiry, direct
Het is ons oogmerk om ...
Ĝi estas nia intenco...
Formal statement of intent, direct
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formal, very polite
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formal, very polite
Bij voorbaat dank.
Antaŭdankon…
Formal, very polite
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formal, very polite
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formal, very polite
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formal, polite
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formal, polite
Ik verheug mij op de samenwerking.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formal, polite
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formal, polite
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formal, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Se vi bezonas pli informon...
Formal, direct
Wij waarderen u als klant.
Ni dankas vian negocon.
Formal, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formal, very direct
Ik hoor graag van u.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Less formal, polite
Met vriendelijke groet,
Altestime,
Formal, recipient name unknown
Met vriendelijke groet,
Altestime,
Formal, widely used, recipient known
Hoogachtend,
Altestime,
Formal, not widely used, recipient name known
Met de beste groeten,
Ĉion bonan,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Groeten,
Ĉion bonan,
Informal, between business partners who work together often