Portuguese | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Geachte heer President
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Geachte heer
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formal, male recipient, name unknown
Geachte mevrouw
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formal, female recipient, name unknown
Geachte heer, mevrouw
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formal, recipient name and gender unknown
Geachte dames en heren
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Geachte dames en heren
A quem possa interessar,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Geachte heer Jansen
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formal, male recipient, name known
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formal, female recipient, married, name known
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formal, female recipient, single, name known
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Beste meneer Jansen
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Less formal, one has done business with the recipient before
Beste Jan
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Escrevemos a respeito de...
Formal, to open on behalf of the whole company
Wij schrijven u in verband met ...
Escrevemos em atenção a...
Formal, to open on behalf of the whole company
Met betrekking tot ...
Em relação à/ao ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Ten aanzien van ...
Em atenção à/ao...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Ik schrijf u uit naam van ...
Escrevo-lhe em nome de...
Formal, when writing for someone else
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Zou u het erg vinden om ...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formal request, tentative
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Teria a gentileza de...
Formal request, tentative
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formal request, tentative
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formal request, very polite
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formal request, very polite
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formal request, polite
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formal request, polite
Ik zou u willen vragen, of ...
Devo perguntar-lhe se...
Formal request, polite
Kunt u ... aanbevelen ...
O senhor poderia recomendar...
Formal request, direct
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formal request, direct
U wordt dringend verzocht ...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formal request, very direct
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formal request, polite, on behalf of the company
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Qual a lista atual de preços de...
Formal specific request, direct
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formal enquiry, direct
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formal enquiry, direct
Het is ons oogmerk om ...
É a nossa intenção...
Formal statement of intent, direct
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Lamentamos informar que...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formal, very polite
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formal, very polite
Bij voorbaat dank.
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formal, very polite
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formal, very polite
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formal, very polite
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formal, polite
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formal, polite
Ik verheug mij op de samenwerking.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formal, polite
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formal, polite
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formal, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Caso precise de maiores informações...
Formal, direct
Wij waarderen u als klant.
Nós prezamos o seu negócio.
Formal, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formal, very direct
Ik hoor graag van u.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Less formal, polite
Met vriendelijke groet,
Cordialmente,
Formal, recipient name unknown
Met vriendelijke groet,
Atenciosamente,
Formal, widely used, recipient known
Hoogachtend,
Com elevada estima,
Formal, not widely used, recipient name known
Met de beste groeten,
Lembranças,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Groeten,
Abraços,
Informal, between business partners who work together often