Russian | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Geachte heer President
Уважаемый г-н президент
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Geachte heer
Уважаемый г-н ...
Formal, male recipient, name unknown
Geachte mevrouw
Уважаемая госпожа
Formal, female recipient, name unknown
Geachte heer, mevrouw
Уважаемые...
Formal, recipient name and gender unknown
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Geachte heer Jansen
Уважаемый г-н Смидт
Formal, male recipient, name known
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, married, name known
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, single, name known
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Beste meneer Jansen
Уважаемый...
Less formal, one has done business with the recipient before
Beste Jan
Привет, Иван!
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Пишем вам по поводу...
Formal, to open on behalf of the whole company
Wij schrijven u in verband met ...
Мы пишем в связи с ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Met betrekking tot ...
Ввиду...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Ten aanzien van ...
В отношении...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Ik schrijf u uit naam van ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formal, when writing for someone else
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Ваша компания была рекомендована...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Zou u het erg vinden om ...
Вы не против, если...
Formal request, tentative
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Будьте любезны...
Formal request, tentative
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Буду очень благодарен, если...
Formal request, tentative
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formal request, very polite
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formal request, very polite
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Не могли бы вы прислать мне...
Formal request, polite
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Мы заинтересованы в получении...
Formal request, polite
Ik zou u willen vragen, of ...
Вынужден (с)просить вас...
Formal request, polite
Kunt u ... aanbevelen ...
Не могли бы вы посоветовать...
Formal request, direct
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Пришлите пожалуйста...
Formal request, direct
U wordt dringend verzocht ...
Вам необходимо срочно...
Formal request, very direct
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Мы были бы признательны, если..
Formal request, polite, on behalf of the company
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formal specific request, direct
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formal enquiry, direct
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formal enquiry, direct
Het is ons oogmerk om ...
Мы намерены...
Formal statement of intent, direct
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formal, very polite
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formal, very polite
Bij voorbaat dank.
Заранее спасибо...
Formal, very polite
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, very polite
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formal, very polite
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formal, polite
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, polite
Ik verheug mij op de samenwerking.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formal, polite
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formal, polite
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formal, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Если вам необходимо больше информации...
Formal, direct
Wij waarderen u als klant.
Мы ценим ваш вклад
Formal, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formal, very direct
Ik hoor graag van u.
Надеюсь на скорый ответ
Less formal, polite
Met vriendelijke groet,
С уважением...
Formal, recipient name unknown
Met vriendelijke groet,
С уважением...
Formal, widely used, recipient known
Hoogachtend,
С уважением ваш...
Formal, not widely used, recipient name known
Met de beste groeten,
С уважением...
Informal, between business partners who are on first-name terms
Groeten,
С уважением...
Informal, between business partners who work together often