Danish | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Dear Mr. President,
Kære Hr. Direktør,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Dear Sir,
Kære Hr.,
Formal, male recipient, name unknown
Dear Madam,
Kære Fru,
Formal, female recipient, name unknown
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru,
Formal, recipient name and gender unknown
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
To whom it may concern,
Til hvem det vedkommer,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Dear John,
Kære John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
We are writing to you regarding…
Vi skriver til jer angående...
Formal, to open on behalf of the whole company
We are writing in connection with...
Vi skriver i forbindelse med...
Formal, to open on behalf of the whole company
Further to…
I fortsættelse af...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
With reference to…
I henhold til...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
I am writing to enquire about…
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
I am writing to you on behalf of...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, when writing for someone else
Your company was highly recommended by…
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Would you mind if…
Vil du have noget imod at...
Formal request, tentative
Would you be so kind as to…
Kunne du være så venlig at...
Formal request, tentative
I would be most obliged if…
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formal request, tentative
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formal request, very polite
I would be grateful if you could...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formal request, very polite
Would you please send me…
Vil du være så venlig at sende mig...
Formal request, polite
We are interested in obtaining/receiving…
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formal request, polite
I must ask you whether...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formal request, polite
Could you recommend…
Kan du anbefale...
Formal request, direct
Would you please send me…
Kan du venligst sende mig...
Formal request, direct
You are urgently requested to…
Du er snarest anmodet til at...
Formal request, very direct
We would be grateful if…
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formal request, polite, on behalf of the company
What is your current list price for…
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formal specific request, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formal enquiry, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formal enquiry, direct
It is our intention to…
Det er vores hensigt at...
Formal statement of intent, direct
We carefully considered your proposal and…
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
We are sorry to inform you that…
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

If you need any additional assistance, please contact me.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, very polite
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formal, very polite
Thanking you in advance…
Tak på forhånd...
Formal, very polite
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, very polite
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formal, very polite
Please reply as soon as possible because…
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formal, polite
If you require any further information, feel free to contact me.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, polite
I look forward to the possibility of working together.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formal, polite
Thank you for your help in this matter.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formal, polite
I look forward to discussing this with you.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, direct
If you require more information ...
Hvis du ønsker mere information...
Formal, direct
We appreciate your business.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, very direct
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Less formal, polite
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Formal, recipient name unknown
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Formal, widely used, recipient known
Respectfully yours,
Med respekt,
Formal, not widely used, recipient name known
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Informal, between business partners who are on first-name terms
Regards,
Med venlig hilsen
Informal, between business partners who work together often