Hungarian | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Dear Mr. President,
Tisztelt Elnök Úr!
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formal, male recipient, name unknown
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, female recipient, name unknown
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, recipient name and gender unknown
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
To whom it may concern,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formal, male recipient, name known
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, female recipient, married, name known
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, female recipient, single, name known
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dear John Smith,
Kedves Smith John!
Less formal, one has done business with the recipient before
Dear John,
Kedves John!
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
We are writing to you regarding…
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formal, to open on behalf of the whole company
We are writing in connection with...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formal, to open on behalf of the whole company
Further to…
Továbbá...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
With reference to…
A ....ajánlásával ....
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
I am writing to enquire about…
Érdeklődnék, hogy ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
I am writing to you on behalf of...
X nevében írok Önnek ...
Formal, when writing for someone else
Your company was highly recommended by…
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Would you mind if…
Nem bánná, ha ...
Formal request, tentative
Would you be so kind as to…
Lenne olyan szíves, hogy ...
Formal request, tentative
I would be most obliged if…
Le lennék kötelezve, ha ...
Formal request, tentative
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Formal request, very polite
I would be grateful if you could...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Formal request, very polite
Would you please send me…
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Formal request, polite
We are interested in obtaining/receiving…
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Formal request, polite
I must ask you whether...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Formal request, polite
Could you recommend…
Tudna ajánlani ...
Formal request, direct
Would you please send me…
El tudná nekem küldeni a ...
Formal request, direct
You are urgently requested to…
Kérem, hogy sürgősen ...
Formal request, very direct
We would be grateful if…
Hálásak lennék, ha ...
Formal request, polite, on behalf of the company
What is your current list price for…
Mi a jelenlegi ára a ....?
Formal specific request, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Formal enquiry, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Formal enquiry, direct
It is our intention to…
Az a szándékunk, hogy ...
Formal statement of intent, direct
We carefully considered your proposal and…
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
We are sorry to inform you that…
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

If you need any additional assistance, please contact me.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Formal, very polite
If we can be of any further assistance, please let us know.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Formal, very polite
Thanking you in advance…
Előre is megköszönve segítségét...
Formal, very polite
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Formal, very polite
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formal, very polite
Please reply as soon as possible because…
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Formal, polite
If you require any further information, feel free to contact me.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, polite
I look forward to the possibility of working together.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Formal, polite
Thank you for your help in this matter.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Formal, polite
I look forward to discussing this with you.
Várom, hogy megbeszéljük
Formal, direct
If you require more information ...
Ha több információra van szüksége
Formal, direct
We appreciate your business.
Értékeljük az Önök üzletét
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Formal, very direct
I look forward to hearing from you soon.
Várom a mihamarabbi válaszát
Less formal, polite
Yours faithfully,
Tisztelettel,
Formal, recipient name unknown
Yours sincerely,
Tisztelettel,
Formal, widely used, recipient known
Respectfully yours,
Tisztelettel,
Formal, not widely used, recipient name known
Kind/Best regards,
Üdvözlettel,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Regards,
Üdvözlettel,
Informal, between business partners who work together often