Polish | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Dear Mr. President,
Szanowny Panie Prezydencie,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Dear Sir,
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name unknown
Dear Madam,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name unknown
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Formal, recipient name and gender unknown
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name known
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, married, name known
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, single, name known
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dear John Smith,
Szanowny Panie,
Less formal, one has done business with the recipient before
Dear John,
Drogi Tomaszu,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
We are writing to you regarding…
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formal, to open on behalf of the whole company
We are writing in connection with...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formal, to open on behalf of the whole company
Further to…
W nawiązaniu do...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
With reference to…
Nawiązując do...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
I am writing to enquire about…
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
I am writing to you on behalf of...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formal, when writing for someone else
Your company was highly recommended by…
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Would you mind if…
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formal request, tentative
Would you be so kind as to…
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formal request, tentative
I would be most obliged if…
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formal request, tentative
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formal request, very polite
I would be grateful if you could...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formal request, very polite
Would you please send me…
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formal request, polite
We are interested in obtaining/receiving…
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formal request, polite
I must ask you whether...
Chciałbym zapytać, czy...
Formal request, polite
Could you recommend…
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formal request, direct
Would you please send me…
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formal request, direct
You are urgently requested to…
Proszę o pilne...
Formal request, very direct
We would be grateful if…
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formal request, polite, on behalf of the company
What is your current list price for…
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formal specific request, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formal enquiry, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formal enquiry, direct
It is our intention to…
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formal statement of intent, direct
We carefully considered your proposal and…
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
We are sorry to inform you that…
Z przykrością informujemy, że...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

If you need any additional assistance, please contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, very polite
If we can be of any further assistance, please let us know.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, very polite
Thanking you in advance…
Z góry dziękuję...
Formal, very polite
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, very polite
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formal, very polite
Please reply as soon as possible because…
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formal, polite
If you require any further information, feel free to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formal, polite
I look forward to the possibility of working together.
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Formal, polite
Thank you for your help in this matter.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formal, polite
I look forward to discussing this with you.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formal, direct
If you require more information ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formal, direct
We appreciate your business.
Doceniamy Państwa pracę.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formal, very direct
I look forward to hearing from you soon.
Czekam na Pana odpowiedź.
Less formal, polite
Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Formal, recipient name unknown
Yours sincerely,
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Formal, widely used, recipient known
Respectfully yours,
Z poważaniem,
Formal, not widely used, recipient name known
Kind/Best regards,
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Regards,
Pozdrawiam,
Informal, between business partners who work together often